Działania profilaktyczne w pracy logopedy

baby-256857_1920Profilaktyka logopedyczna to jedno z podstawowych działań praktycznych w logopedii. Sam termin profilaktyka jest szerokim pojęciem, jednak ogólnie ujmując sprawę jest to nic innego jak przeciwdziałanie pojawianiu się jakichkolwiek odstępstw w rozwoju.

Jako, że jestem logopedą wczesnej interwencji moim głównym celem jest szerzenie wiedzy, zapobieganie oraz skuteczne wprowadzanie działań wpływających na proces komunikacyjny.

Wszelkie poczynania w tym zakresie przypadają na okres kształtowania się języka. Gdyby logopeda miał możliwość pracy w każdym szpitalu na oddziale noworodkowym (obecnie spotkać można tylko w wybranych w Polsce) mógłby przeprowadzać badania przesiewowe, które umożliwią szybką identyfikację występujących opóźnień, zaburzeń, nieprawidłowości. Ponadto działania prewencyjne wobec osób, u których stwierdzone zostały zaburzenia komunikacji językowej pozwala na zminimalizowanie skutków tychże zaburzeń. Żeby dotrzeć do większej grupy odbiorców przeprowadza się szkolenia, warsztaty, przygotowuje się publikacje, wydaje książki o charakterze naukowym lub rozpowszechnia wiedzę przy pomocy stron internetowych w tym blogów tematycznych.

Świadomość dotycząca wiedzy logopedycznej, czynników, które mają wpływ na rozwój mowy jest ciągle zbyt mała wśród naszego polskiego społeczeństwa. Moją rolą jest przekazywanie Rodzicom wszelkich wskazówek najszybciej jak to tylko możliwe ze względu na niezwykle istotny obszar działań, gdyż jak wspominałam w jednym z postów lepiej zapobiegać niż leczyć.