Działania profilaktyczne w pracy logopedy

Profilaktyka logopedyczna to jedno z podstawowych działań praktycznych w logopedii. Sam termin profilaktyka jest szerokim pojęciem, jednak ogólnie ujmując sprawę jest to nic innego jak przeciwdziałanie pojawianiu się jakichkolwiek odstępstw w rozwoju.

Jako, że jestem logopedą wczesnej interwencji moim głównym celem jest szerzenie wiedzy, zapobieganie oraz skuteczne wprowadzanie działań wpływających na proces komunikacyjny oraz związany z poborem pokarmu.

Gdyby logopeda miał możliwość pracy w każdym szpitalu na oddziale noworodkowym (obecnie spotkać można tylko w wybranych w Polsce) mógłby przeprowadzać badania przesiewowe, które umożliwią szybką identyfikację występujących opóźnień, zaburzeń, nieprawidłowości. Żeby dotrzeć do większej grupy odbiorców przeprowadza się szkolenia, warsztaty, przygotowuje się publikacje, wydaje książki o charakterze naukowym lub rozpowszechnia wiedzę przy pomocy stron internetowych w tym blogów tematycznych.

Świadomość dotycząca wiedzy logopedycznej, czynników, które mają wpływ na rozwój jest ciągle zbyt mała wśród naszego polskiego społeczeństwa. Moją rolą jest przekazywanie Rodzicom wszelkich wskazówek najszybciej jak to tylko możliwe ze względu na niezwykle istotny obszar działań.