Karmienie butelką w rozwoju mowy

Po przeprowadzeniu badań wśród Rodziców wiem, że niektórzy nie wyobrażają sobie pominięcia etapu wprowadzania butelki. Nie mniej z punktu widzenia logopedycznego u dziecka powyżej 6 miesiąca życia karmienie dziecka przy pomocy butelki ze smoczkiem można opuścić, z myślą także o tych Rodzicach, którzy planują wcześniejszy powrót do pracy (mówię o dzieciaczkach, które nie mają trudności w nabywaniu kolejnych kamieni milowych). Ponadto, karmienie sztuczne może być przyczyną odrzucenia piersi przez dziecko i przy tym przedłużenia okresu ssania nawet powyżej dwóch lat.

Podczas karmienia sztucznego, dziecko jest zmuszone do przerywania ssania, ze względu na potrzebę pobrania powietrza, czego skutkiem może być utrwalenie nawyku oddychania przez usta. To ma swój negatywny wpływ na kształtowanie się mięśni twarzoczaszki, a co za tym idzie powstawanie częstych infekcji oddechowych i utrudnione połykanie. Podczas karmienia butelką w inny sposób pracują mięśnie warg, języka, żuchwy, których wyłączną czynnością są ruchy ssące. Dodatkowo następstwem takiego karmienia są węższe łuki zębowe oraz wąskie i wysoko wysklepione podniebienie. Podczas artykulacji obserwuje się niewłaściwą realizację głosek wargowych oraz międzyzębową wymowę innych głosek.

Jeśli jednak sytuacja wymaga wprowadzenia karmienia alternatywnego, należy postępować tak, by to karmienie spełniało zasady karmienia terapeutycznego, czyli zaspokajające potrzeby organizmu malucha, sprzyjające dojrzewaniu funkcji aparatu artykulacyjnego mając na uwadze indywidualną dojrzałość i możliwości dziecka.

Dzięki wprowadzeniu powyższych zaleceń zapewnia się dziecku odpowiedni trening mięśni, koordynacje jedzenia z oddychaniem, czyli takie przygotowanie mięśni narządów pokarmowych, aby podjęły prawidłową artykulację. Pozycja, którą należy przyjąć w przypadku karmienia butelką również powinna być prawie pionowa, a butelkę należy podtrzymać od tyłu, ukośnie, aby jej dno znajdowało się wyżej niż jej otwór.

U dzieci karmionych w sposób sztuczny stwierdza się wiele zaburzeń (np. układu pokarmowego) i nieprawidłowości (pracy mięśni twarzoczaszki, których prawidłowe funkcjonowanie jest ważne w przyszłym, prawidłowym artykułowaniu głosek). Potrzeba ssania zanika u dzieci sześciomiesięcznych, dlatego w tym momencie można zachęcać dziecko do karmienia łyżeczką, później do picia z kubeczka, bez potrzeby wprowadzania butelki.

Jeśli dziecko pozostawione jest na którymś z etapów za długo, przyczynia się to do spowolnienia dojrzewania emocjonalnego, a jego potrzeby wraz z wiekiem się zmieniają, dlatego aby stworzyć najodpowiedniejsze warunki rozwoju, powinno się zaspokajać je we właściwym czasie.