Karmienie butelką w rozwoju mowy

Butelka ze smoczkiem to nie samo zło!
Kiedy sytuacja wymaga wprowadzenia karmienia przez butelkę, należy postępować tak, by to karmienie spełniało zasady karmienia terapeutycznego, czyli zaspokajające potrzeby organizmu malucha, sprzyjające dojrzewaniu funkcji aparatu artykulacyjnego mając na uwadze indywidualną dojrzałość i możliwości dziecka.

Dzięki wprowadzeniu powyższych zaleceń zapewnia się dziecku odpowiedni trening mięśni, koordynacje jedzenia z oddychaniem, czyli takie przygotowanie mięśni narządów pokarmowych, aby podjęły prawidłową artykulację. Ważna jest również pozycja oraz sposób podawania dziecku butelki.

Jeśli dziecko pozostawione jest na którymś z etapów za długo, przyczynia się to do spowolnienia dojrzewania wyższych funkcji, a potrzeby wraz z wiekiem się zmieniają. Dlatego aby stworzyć najodpowiedniejsze warunki rozwoju, powinno się zaspokajać je we właściwym czasie.