Mowa rodzica – znaczenie dla rozwoju mowy dziecka

family-1237701_1920Dzieci naśladują wszystko i każdego w swoim otoczeniu, także mowę. W związku z czym zarówno Rodzice oraz inne bliskie osoby przebywające na co dzień z dzieckiem, mający wadę wymowy, są nieprawidłowym wzorcem w kształtowaniu języka przez malucha. Może to stanowić ogromną przeszkodę we właściwym przyswajaniu języka, którego skutkiem może być problem w komunikowaniu się oraz kłopot z przystosowaniem społecznym. Prawidłowo ukształtowana mowa rodzica ma ogromny wpływ na poprawne kształtowanie się mowy jego pociechy.

Wada wymowy ma także podłoże środowiskowe, o którym mowa powyżej. Nie jest to forma dziedziczenia języka lecz jego przyswajania za pomocą zmysłów słuchu i wzroku. Dziecko obserwując to jak mówimy, uczy się w ten sam sposób.

W głównej mierze chciałam zwrócić uwagę na to, że nieprawidłowo ukształtowana mowa Rodzica powoduje również późniejsze problemy z efektywnością prowadzonej terapii logopedycznej, ponieważ na co dzień dziecko ma niewłaściwy wzorzec wymowy. Często Rodzice nie zdają sobie sprawy z istniejącego stanu rzeczy, ani oni sami ani osoby z najbliższego otoczenia mogą nie słyszeć sposobu nieprawidłowego realizowania poszczególnych głosek. Dlatego tym bardziej ważne są konsultacje profilaktyczne, które zweryfikują przebieg rozwoju mowy dziecka.