Diagnoza dziecka w oparciu o Kartę Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do oceny rozwoju dziecka. Ustala czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie czy towarzyszą mu nieprawidłowości. Podstawowym elementem narzędzia są karty opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych. Dzięki temu można podjąć szybką interwencję. W przypadku, gdy wyniki wskażą nieharmonijny rozwój, kieruję dziecko na specjalistyczne, pogłębione badania. Następnie programuję odpowiednie działania terapeutyczne.

Sfery rozwoju, które podlegają ocenie to:
– komunikowanie się i mowa,
– spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
– motoryka precyzyjna i lateralizacja,
– rozwój ruchowy,
– funkcje behawioralne,
– emocje i relacje społeczne,
– umiejętności przedszkolne (od 3;0 do 5;11 r. ż),
– umiejętności szkolne (6;0 do 9;11 r. ż.).

Spotkanie trwa ok. 3 godziny.

Cennik:

Diagnoza logopedyczna360 zł
Opinia logopedyczna70 zł

Zajęcia w domu pacjenta. Dojazd do 10 km bezpłatnie, do 20 km – 10zł; do 30 km – 20 zł.

*Odległość liczona z Dywit ul. Hynka w jedną stronę

Umów wizytę: 509 323 872cały cennik