Pierwszy kontakt matki z dzieckiem – czego spodziewać się podczas opieki okołoporodowej?

Postępowanie z noworodkiem tuż po porodzie ma swoje pewne procedury. Czego można się spodziewać podczas opieki okołoporodowej?

Jeśli tylko stan ogólny matki i noworodka na to pozwala, osoba sprawująca opiekę bezpośrednio po urodzeniu układa noworodka na brzuchu matki lub przekazuje w jej ramiona. Następnie osusza i zabezpiecza malucha przed utratą ciepła. Wówczas należy umożliwić dziecku nieprzerwany kontakt z matką skóra do skóry, który będzie trwał co najmniej 2 godziny po porodzie.

Niezbędne czynności i zabiegi jak przecięcie pępowiny czy ocenę w skali Apgar wykonuje się kiedy dziecko leży na ciele matki. Podobnie dziecko pozostaje z mamą podczas rodzenia łożyska, oględzin i zaopatrywania krocza. Pomiary i dokładne badanie noworodka przeprowadza się po zakończeniu pierwszego kontaktu.

Urodzenie dziecka drogą cięcia cesarskiego nie powinno szczególnie zmieniać przebiegu pierwszego kontaktu. Jeśli kontakt nie jest możliwy dziecko może być kangurowane przez ojca do momentu przewiezienia matki do sali pooperacyjnej. Wówczas przejmuje ona noworodka kontynuując kontakt „skóra do skóry”.

Na czym polega stała kontrola bezpieczeństwa noworodka?

Przede wszystkim kontrola polega na sposobie ułożenia i podtrzymywania noworodka przez matkę, jego zachowania, oddychania, zabarwienia skóry czy utrzymywania właściwej ciepłoty ciała. Po pewnym czasie zaczyna przejawiać oznaki gotowości do ssania, którymi są:
– otwieranie buzi,
– wysuwanie języka,
– lizanie rączek,
– podejmowanie prób dotarcia do piersi ruszając kończynami i unosząc główkę.
Najlepiej, gdy dziecko samodzielnie uchwyci pierś z niewielką pomocą mamy. Należy obserwować karmienie oraz zwrócić uwagę na cechy dobrego uchwycenia piersi i prawidłowego ssania.

Przebieg pierwszego kontaktu należy udokumentować oraz przekazać istotne informacje na jego temat osobie przejmującej opiekę. W szczególności:
– czy odbył się nieprzerwany kontakt „skóra do skóry”,
– jeśli kontakt się nie odbył to jakie były tego przyczyny,
– czy dziecko ssało prawidłowo pierś i jak długo,
– czy odciągnięto i podano dziecku siarę.

Pierwsze godziny po porodzie są kluczowe dla dalszego rozwoju noworodka. Powyższe wytyczne pozwalają na szybsze przystosowanie się do nowej sytuacji doświadczanej przez dziecko po stresującym porodzie.