Rola rodzica podczas terapii

W pracy logopedycznej ważna jest nie tylko relacja logopeda – dziecko, ale również taka relacja jak logopeda – rodzic. Rola rodzica, współpraca w terapii swojej pociechy jest ogromnie ważna – każdy logopeda stara się przekazać tą kwestie, co więcej w przypadku noworodków, niemowląt jest ona niezbędna.

Oczywiste jest, że to logopeda czuwa nad wszystkim, daje wskazówki, dzięki którym praca terapeutyczna owocuje zamierzonymi efektami. Logopeda spotykając się z Rodzicem i dzieckiem raz w tygodniu weryfikuję proces rozwoju oraz udziela wskazówek ucząc tym samym Rodziców postępowania wobec dziecka.

Zawsze pod koniec spotkania pytam czy mają jakieś pytania oraz upewniam się czy informacje, które przekazałam są dla Rodziców zrozumiałe.