Rola rodzica podczas terapii

W pracy logopedycznej ważna jest nie tylko relacja logopeda – dziecko, ale również taka relacja jak logopeda – rodzic. Rola rodzica, współpraca w terapii swojej pociechy jest ogromnie ważna – każdy logopeda stara się przekazać tą kwestie, co więcej w przypadku noworodków, niemowląt jest ona niezbędna.

Oczywiste jest, że to logopeda czuwa nad wszystkim, daje wskazówki, dzięki którym praca terapeutyczna owocuje zamierzonymi efektami. Logopeda spotykając się z Rodzicem i dzieckiem raz w tygodniu weryfikuję proces rozwoju oraz udziela wskazówek ucząc tym samym Rodziców postępowania w relacji z dzieckiem.

Zawsze pod koniec spotkania pytam czy mają jakieś pytania oraz upewniam się czy informacje, które przekazałam są dla Rodziców zrozumiałe.