Mowa kierowana do dziecka

Mowa kierowana do dziecka

Pierwszy rok życia jest niezmiernie ważny w kształtowaniu się postawy komunikacyjnej dziecka. Słuchając dorosłych, mówiących do swoich pociech, widzimy różnice w przekazach, które różnią się od wymowy w codziennej komunikacji. Mowa kierowana do małych dzieci jest inna niż ta, którą dorośli kierują do pozostałych osób dorosłych bądź obcych dzieci, u których etap rozwoju mowy został zakończony. Zmianom podlega[…]

Komunikowanie potrzeb przez dzieci

Komunikowanie potrzeb przez dzieci

Zanim pojawi się etap komunikowania się słownego małego dziecka z otoczeniem, wcześniej za pomocą środków niewerbalnych komunikuje ono swoje potrzeby. Zdarza się, że część z nich jest nieintencjonalna, przykładowo wodzenie oczami, a przy tym utrzymywanie kontaktu wzrokowego, następstwem czego może być uśmiech połączony z wokalizacją i ruchami kończyn, inne zaś komunikaty są wyrazem woli malucha.[…]

Mowa rodzica – znaczenie dla rozwoju mowy dziecka

Mowa rodzica – znaczenie dla rozwoju mowy dziecka

Dzieci naśladują wszystko i każdego w swoim otoczeniu, także mowę. W związku z czym zarówno Rodzice oraz inne bliskie osoby przebywające na co dzień z dzieckiem, mający wadę wymowy, są nieprawidłowym wzorcem w kształtowaniu języka przez malucha. Może to stanowić ogromną przeszkodę we właściwym przyswajaniu języka, którego skutkiem może być problem w komunikowaniu się oraz[…]

„Kąpiel słowna”

„Kąpiel słowna”

To piękne wyrażenie oznacza nic innego jak dostarczanie dziecku modelu, wzorca językowego, a także stwarzanie sytuacji do kontaktu językowego, przykładowo przez monolog. W praktyce wygląda to w ten sposób, że mówimy o rzeczach, zjawiskach, w których dziecko jest uczestnikiem, czyli widzi je, czuje, przeżywa – jest to nic innego jak codzienne czynności i sytuacje (np.[…]

Głużenie, a gaworzenie

Głużenie, a gaworzenie

Często, zarówno w pracy zawodowej jak i w trakcie badań do pracy magisterskiej padało stwierdzenie rodziców, że nasza pociecha mówiła już w wieku 6. miesięcy. Nic bardziej mylnego, dźwięki wydawane przez dzieciaki mogą przypominać niektóre słowa. W pierwszych miesiącach życia dziecka pojawiają się dźwięki różnego rodzaju, takie jak piski, mlaski, pomruki, a także dźwięki nieartykułowane[…]