Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy

baby-18937_1920Poniżej przedstawiam poważny tekst, ponieważ temat sam w sobie jest poważny. Poprzez sformułowanie w tytule należy rozumieć fakt istnienia czynników uszkadzających, które mają wpływ na nasz rozwój już w okresie ciąży.

Czynnikiem zaburzającym prawidłowy rozwój dziecka, w tym mowy jest zażywanie leków podczas ciąży. Spożywanie ich może przyczynić się do uszkodzeń narządu słuchu, mózgu, zaburzają rozwój kośćca oraz ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto zażywanie witamin, przy czym zarówno ich nadmiar oraz niedobór mogą być czynnikiem powodującym opóźnienia umysłowe.

Kolejną ważną kwestią jest ochrona kobiet w ciąży przed różnego rodzaju infekcjami, ponieważ niebezpieczne są nawet choroby wirusowe dla rozwoju płodu. Wśród nich można wymienić takie choroby jak opryszczkę, różyczkę, ospę wietrzną, cytomegalię, grypę. Mogą być one przyczyną wad wrodzonych. Im bardziej zaawansowana ciąża, tym mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia płodu.

Punktacja Apgar jest ważnym czynnikiem w rozwoju mowy, ponieważ ocenia stopień ciężkości zamartwicy, tzw. niedotlenienia noworodka. Zamartwica oraz czynniki ją wywołujące mogą być podłożem uszkodzenia centralnego układu. W ostateczności zbyt niska punktacja w pierwszych minutach po urodzeniu może przyczynić się do zagrożenia schorzeniami neuropsychologicznymi (w skład których wchodzą procesy poznawcze, które służą poznawaniu otoczenia).

Za niska waga urodzeniowa dziecka, powoduje różne powikłania, ponieważ układ nerwowy takiego noworodka jest niedojrzały. Cechuje go nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia percepcji wzrokowej, opóźnienie w rozwoju mowy oraz wiele innych.

Każda z mam na pewno uważa na siebie jak może dbając o siebie i swój skarb pod sercem. W przypadku dzieci z obciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym, na który nie mamy większego wpływu, opieka logopedyczna powinna obejmować wczesną stymulację. Mając na uwadze powyższe chciałabym pokazać, że zarówno wczesna stymulacja oraz różne inne oddziaływania terapeutyczne, które będą podjęte w odpowiednim czasie są podstawową formą pomocy dziecku.