Wpływ wad postawy na rozwój mowy

chodzenieW naszym organizmie wszystko ma swoje znaczenie. Na rozwój mowy wpływa ogrom czynników, jednym z nich jest wada postawy. Wiele osób pewnie zapyta: jak to? Postaram się w możliwie przejrzysty sposób wytłumaczyć tę zależność.

Wady postawy najczęściej dotyczą zniekształceń kręgosłupa. Wspomniane deformacje, głównie odcinka piersiowego mają wpływ na narząd żucia. Skrzywienie kręgosłupa w odcinku piersiowym powoduje nieprawidłową działalność i pociąganie mięśni grzbietu, szyi oraz twarzy. Rodzaj przemieszczeń żuchwy spowodowany skrzywieniem kręgosłupa może być doprzedni, dotylny lub boczny.

Źródło zaburzeń postawy ciała, a przy tym zmian twarzoczaszki ma swoje miejsce od chwili urodzenia bądź wczesnego dzieciństwa, kiedy u dziecka nie jest leczony kręcz szyi. Powoduje on nieprawidłowy wzrost, a także rozwój twarzoczaszki, narządu żucia i zaburzenia zgryzu. Kręcz szyi charakteryzuje się występowaniem zaburzeń w postawie ciała, skrzywieniem kręgosłupa, asymetrią oraz przechyleniem głowy na bok. Twarz przybiera kierunek odwrotny względem kręczu.

Powyżej opisywane dysfunkcje są jedną z przyczynowo – objawowych ocen zaburzeń artykulacji, która służy wykrywaniu początkowych uwarunkowań rozwoju mowy.