Zależność między karmieniem, a mówieniem

Opisując czynniki wpływające na rozwój mowy koniecznie należy wspomnieć o zależności karmienia, które jest odpowiednikiem późniejszego artykułowania poszczególnych dźwięków mowy. Pokaż mi jak jesz, a powiem Ci jak będziesz mówił – te słowa doskonale podkreślają tę zależność.

Karmienie

Mowa

Zwarcie ust po oddzieleniu kęsa pokarmu lub podczas ściągania pokarmu z łyżeczkiArtykulacja głosek wargowych p, b, m
Utworzenie pod wpływem zgromadzonego pokarmu zgłębienia (rynienki) na grzbietowej części językaArtykulacja głosek szczelinowych: syczących i szumiących
Uniesienie przodu języka do wałka dziąsłowego w początkowej fazie połykaniaArtykulacja głosek przedniojęzykowych: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r, l , t, d, n
Kontakt uniesionej nasady języka z opuszczonym podniebieniem miękkim – zabezpieczenie dróg oddechowych przed przedostaniem się pokarmuArtykulacja głosek k, g, ch
Artykulacja głosek nosowych
Uniesienie się podniebienia miękkiego, zamknięcie wejścia do jamy nosowej, przesunięcie pokarmu do przełykuArtykulacja głosek ustnych
Pełne rozwarcie ust, język leżący płasko na dnie jamy ustnej w trakcie odgryzania pokarmuArtykulacja głosek a,e
Wysunięcie i uniesienie języka w czasie przyjmowania pokarmuArtykulacja głosek i, y
Zwężenie jamy ustnej z zaokrągleniem warg podczas przyjmowania płynuArtykulacja o, u

Źródło: Logopedia. Czasopismo internetowe 1(4)/2007

Powyżej w tabeli zostały przedstawione odpowiednie funkcje, jakie dziecko wykonuje podczas jedzenia, a które wpływają na późniejszą wymowę poszczególnych głosek, ich brzmienia.

Istota wczesnej interwencji logopedycznej, konsultacji noworodków, niemowląt, małych dzieci jest ogromnie ważna, gdyż to jak będzie mówić dziecko widzimy już w tak wczesnym okresie jego życia zaczynając od funkcji podstawowych.