O mnie

Dominika KopczyńskaPochodzę z Olsztyna. Chcąc dostać się na wymarzony kierunek przeprowadziłam się do Bydgoszczy. Tam ukończyłam pięcioletnią logopedię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Już od studiów licencjackich uczęszczałam na dodatkowe praktyki oraz wolontariat. Mając tę szansę bycia w różnych miejscach, obserwując i doświadczając pracy logopedycznej postanowiłam, że chcę pracować z najmłodszą grupą dzieciaczków. Na ostatnim roku studiów magisterskich rozpoczęłam specjalizację z wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim, następnie studia z neurologopedii na Uniwersytecie w Warszawie. W międzyczasie mieszkałam i pracowałam w Poznaniu. Następnie wróciłam w swoje rodzinne strony. Obecnie jestem właścicielką Gabinetu Logopedycznego GuguKabi.

Dlaczego GuguKabi?
„gugu” – jeden z pierwszych dźwięków niemowląt
„kabi” – inspiracja imieniem najmłodszego gumisia z bajki

Moje działania w pracy skupiają się głównie na zaburzeniach jedzenia/karmienia i połykania w rozwoju mowy dzieci. Zajmuję się zgodnie ze specjalizacją – wczesną interwencją logopedyczną. Pracuję z dziećmi m.in. z grupy „niejadków”, ryzyka okołoporodowego, wcześniakami, o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju, z zespołami wad genetycznych. Oceniam stan rozwoju mowy i komunikacji, jedzenia, karmienia i połykania dzieci od pierwszego dnia po narodzeniu do 3 roku życia. Poszerzanie swoich kwalifikacji opieram głównie o potrzeby dzieci oraz swoje zainteresowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów.

Obecnie współpracuję z:

 • Ośrodek Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie
 • Miejsce Wspierania Rodzicielstwa – 3mamy razem w Olsztynie

DOŚWIADCZENIE:

Praca na stanowisku logopedy:

 • Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Dodatkowa praktyka zawodowa:

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im J. Brudzińskiego na Oddziale Neonatologii i w Poradni Logopedycznej w Bydgoszczy
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy
 • Klinika Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy

Praktyka zawodowa:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Oddział Kliniczny Neonatologii w Warszawie
 • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16 w Warszawie
 • Centrum Rehabilitacji Dziecięcej „Maluch” w Warszawie
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Tczewie
 • Centrum Terapii LOGOP Marta Baj-Lieder w Gdańsku
 • Gabinet Logopedyczny – Małgorzata Zielińska-Burek w Gdynii
 • Przedszkole Niepubliczne Gumisie w Poznaniu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

Dodatkowe umiejętności:

 • Certificate: First International Tongue Tie Congress (Tongue Tie Specialist)
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls® – for learning, playing and therapy
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka ©
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
 • O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego
 • Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych sondą lub PEG
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D. Klein i T. A. Delaney Oral-motor treatment strategies in children
 • Innowacyjne metody pracy logopedycznej w zaburzeniach motoryki ustno-twarzowej
 • Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw
 • Podstawy terapii pozycji oralnej OPT
 • Podstawy karmienia terapeutycznego
 • Nowoczesny warsztat logopedyczny dotyczący karmienia terapeutycznego
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Dysfagia – diagnoza i terapia u dzieci od 0-6 r.ż.
 • Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Problem karmienia naturalnego u noworodków i niemowląt
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci w wieku 0-3 lat
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Diagnoza i terapia ślinienia
 • Wybrane elementy terapii logopedycznej w mózgowym porażeniu dziecięcym – ćwiczenia bierne
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki
 • Udział w Konferencjach Logopedycznych i Naukowych
 • Udział w warsztacie logopedycznym dotyczącym profilaktyki pt. „Dobra wymówka to podstawa”
 • Udział w Bydgoskim Festiwalu Nauki 2014 w warsztacie „Podstawowe czynności resuscytacyjne u dorosłych i dzieci”

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją ofertą oraz artykułami na blogu, na którym chcę się dzielić nie zawsze oczywistą wiedzą z zakresu logopedii.