O mnie

Dominika Kopczyńska NeurologopedaJako rodowita olsztynianka chcąca dostać się na wymarzone studia obrałam kierunek Bydgoszcz i tam ukończyłam pięcioletnią logopedię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Od drugiego roku studiów licencjackich rozpoczęłam wolontariat i praktykę. Mając tę szansę bycia w licznych miejscach, obserwując i doświadczając pracy logopedycznej z pacjentami w różnym wieku, postanowiłam, że chcę pracować z najmłodszą grupą dzieciaczków, dlatego na ostatnim roku studiów magisterskich rozpoczęłam specjalizację z wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie studia z neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W międzyczasie mieszkałam i pracowałam w Poznaniu. Następnie wróciłam w swoje rodzinne strony. Obecnie jestem właścicielką Gabinetu Logopedycznego GuguKabi.

Dlaczego GuguKabi?
„gugu” – jeden z pierwszych dźwięków niemowląt
„kabi” – inspiracja imieniem najmłodszego gumisia z bajki

Moje działania w pracy skupiają się głównie na zaburzeniach ssania, oddychania, połykania, gryzienia, czyli trudnościach w zakresie karmienia piersią/butelką, rozszerzania diety oraz rozwoju komunikacji. Zajmuję się zgodnie ze specjalizacją – wczesną interwencją logopedyczną, a w tym profilaktyką. Oceniam i wspieram rozwój komunikacji oraz zajmuję się terapią karmienia noworodków i niemowląt. Poszerzam swoje kwalifikacje opierając się o potrzeby pacjentów oraz swoje zainteresowania. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów.

Obecnie współpracuję z:

 • Fundacja Mlekiem Mamy
 • Ośrodek Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie

Podcast Mlekiem Mamy #105 – Moje dziecko nie chce jeść: https://open.spotify.com/episode/6CUMx3m9q7ZYffvfOaUObw?

DOŚWIADCZENIE:

Praca na stanowisku logopedy:

 • Niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy

Dodatkowa praktyka zawodowa:

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im J. Brudzińskiego na Oddziale Neonatologii i w Poradni Logopedycznej w Bydgoszczy
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy
 • Klinika Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy
 • Przedszkole nr 80 w Bydgoszczy

Praktyka zawodowa:

 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Oddział Kliniczny Neonatologii w Warszawie
 • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie
 • Przychodnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 16 w Warszawie
 • Centrum Rehabilitacji Dziecięcej „Maluch” w Warszawie
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Tczewie
 • Centrum Terapii LOGOP Marta Baj-Lieder w Gdańsku
 • Gabinet Logopedyczny – Małgorzata Zielińska-Burek w Gdynii
 • Przedszkole Niepubliczne Gumisie w Poznaniu
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie

Dodatkowe umiejętności:

 • Wsparcie laktacyjne oparte na dowodach. Ssanie, fizjologia i zarządzanie karmieniem (Catherine Watson Genna)
 • Orofacial Myofunctional Therapy (Academy of Orofacial Myofunctional Therapy – USA)
 • AAMS 2020 – Fifth Congress of Myofunctional Intervention (AOMT – USA)
 • First International Tongue Tie Congress (Certificate: Tongue Tie Specialist)
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls® – for learning, playing and therapy
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg Sary Rosenfeld-Johnson
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D. Klein i T. A. Delaney Oral-motor treatment strategies in children
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka ©
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch
 • O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego
 • Problem karmienia naturalnego u noworodków i niemowląt
 • Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych sondą lub PEG
 • Innowacyjne metody pracy logopedycznej w zaburzeniach motoryki ustno-twarzowej
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
 • Nowoczesny warsztat logopedyczny dotyczący karmienia terapeutycznego
 • Trening karmienia logopedycznego od podstaw
 • Masaż logopedyczny wnętrza jamy ustnej od podstaw
 • Podstawy terapii pozycji oralnej OPT
 • Podstawy karmienia terapeutycznego
 • Webinary: Oceniamy wędzidełka oraz Frenotomia (zagadnienia diagnozy wędzidełka języka oraz wargi górnej)
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Certyfikat uprawniający do wykorzystywania testu KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka) do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do końca 9 roku życia
 • Dysfagia – diagnoza i terapia u dzieci od 0-6 r.ż.
 • Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Wczesna diagnostyka, profilaktyka i terapia logopedyczna dzieci w wieku 0-3 lat
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji
 • Diagnoza i terapia ślinienia
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny
 • Wybrane elementy terapii logopedycznej w mózgowym porażeniu dziecięcym – ćwiczenia bierne
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki
 • Udział w Konferencjach Logopedycznych i Naukowych

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją ofertą oraz artykułami na blogu, na którym chcę się dzielić nie zawsze oczywistą wiedzą z zakresu logopedii.