Diagnoza logopedyczna w oparciu o Kartę Oceny Logopedycznej Dziecka (KOLD)

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD jest pierwszym polskim wystandaryzowanym testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Narzędzie polecane jest przez Polski Związek Logopedów.

Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach:
– rozumienie mowy,
– nadawanie mowy,
– reakcje słuchowe,
– narządy mowy,
– artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia),
– umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia).

Konstrukcja testu umożliwia ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Pozwala również zorientować się, czy badane dziecko rozwija się prawidłowo. Dodatkowo narzędzie zawiera badania uzupełniające, które obejmują:
– ocenę motoryki dużej,
– sprawność grafomotoryczną (w tym: chwytu, tempa pisania i nacisku narzędzia pisarskiego),
– percepcję wzrokową,
– pamięć wzrokową,
– koordynację wzrokowo-ruchową,
– ustalenie modelu lateralizacji.

Spotkanie trwa ok. 3 godziny.

Cennik:

Diagnoza logopedyczna360 zł
Opinia logopedyczna70 zł

Zajęcia w domu pacjenta. Dojazd do 10 km bezpłatnie, do 20 km – 10zł; do 30 km – 20 zł.

*Odległość liczona z Dywit ul. Hynka w jedną stronę

Umów wizytę: 509 323 872cały cennik