Regulamin

Regulamin i warunki współpracy
obowiązujący od 30.11.2022 r.

 1. W celu umówienia wizyty lub zmiany terminu należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub SMS. Jeśli w danym momencie nie odbiorę, oddzwonię lub odpiszę SMS najszybciej jak to możliwe. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00.
 2. Po umówieniu się na pierwsze spotkanie, maksymalnie w ciągu 24h rodzice otrzymują informację mailową jak przygotować się do spotkania oraz regulamin i warunki współpracy, które obowiązują od pierwszej wizyty.
 3. W zajęciach mogą brać udział zdrowe dzieci. Zajęcia należy odwołać również w przypadku kiedy ktokolwiek z domowników jest przeziębiony/chory.
 4. Przypomnienie o wizycie rodzic dostaje dzień przed wizytą poprzez informację SMS.
 5. Odwołanie należy zgłosić najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Późniejsze zgłoszenie wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości 50% zajęć, które będą doliczone do kolejnego spotkania. W przypadku odwołania wizyty w dniu zajęć lub nieobecności bez żadnej informacji zostaje naliczona pełna kwota.
 6. Koszt zajęć zgodny jest z aktualnym cennikiem ze strony https://gugukabi.pl/cennik/
  Dopuszczalne formy płatności: przelew na konto (dane do przelewu w stopce strony) lub płatność gotówką.
 7. Informację o zmianie cen rodzice otrzymają z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. Informacje dotyczące moich spostrzeżeń przekazuję ustnie podczas spotkania. Pisemne informacje logopedyczne są możliwe po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem oraz poprzedzone spotkaniem konsultacyjnym/diagnostycznym.
 9. Ewentualne wątpliwości oraz pytania pomiędzy wizytami omawiamy podczas spotkań. Nie prowadzę konsultacji mailowych, telefonicznych oraz SMS. W razie nagłych sytuacji, które wymagają niezwłocznego porozumienia się, postaram się wówczas pomóc.
 10. Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie (dzień oraz godzina do ustalenia) oraz są dostosowane do potrzeb i indywidualnych możliwości dziecka. Wizyta trwa nie dłużej niż 50 minut.
 11. Rodzice są zobowiązani do wykonywania dodatkowych badań, konsultacji specjalistycznych oraz wdrażania wskazówek zleconych przez terapeutę i zobowiązują się przekazywać na bieżąco niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej.
 12. Rodzice przyjmują do wiadomości, iż same wizyty logopedyczne nie dają gwarancji uzyskania oczekiwanego efektu. Sukces terapii jest uzależniony od wielu czynników m.in. zleconych ćwiczeń, konsultacji specjalistycznych itp. Terapia logopedyczna jest procesem bardzo złożonym oraz może być długotrwała, wymagająca pracy holistycznej. Zalecenia są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą z ostatniego spotkania i mogą ewoluować.
 13. Częste, powtarzające się odwoływanie zajęć oraz niewykonywanie zaleceń stanowi podstawę do przerwania terapii logopedycznej z powodu niekorzystnych rokowań dotyczących eliminacji zdiagnozowanych nieprawidłowości.
 14. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Gabinet Logopedyczny GuguKabi Dominika Kopczyńska. Przedsiębiorca: Dominika Kopczyńska, NIP: 7393799729, REGON: 382831529.
 15. Dane przetwarzane są przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Administrator danych osobowych ma ustawowy obowiązek zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 16. Administrator może przekazać dane pacjentów podmiotom, które świadczą na jego rzecz usługi związane ze wsparciem działalności. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez rodziców osobom.