Czy moje dziecko słyszy?

Sprawny słuch jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mowy dziecka. Skutkom wczesnego uszkodzenia słuchu można zapobiec, jeśli dziecko otrzyma pomoc zanim ukończy 6 miesiąc życia. Niezależnie od badania przesiewowego wykonywanego na oddziale noworodkowym należy obserwować reakcje słuchowe oraz mowy u dziecka.

W poszczególnych okresach życia dziecka warto się przyjrzeć czy:

Do 3 miesiąca życia:
– od ok. 2 miesiąca reaguje na głos, uspokaja się, uśmiecha się
– dziecko budzi się przy głośnych dźwiękach
– głuży
– reaguje przestrachem lub mruży oczy słysząc głośne dźwięki

W 4-6 miesiącu życia:
– reaguje na zmiany głosu rodzica
gaworzy
– budzi się z lekkiego snu gdy ktoś rozmawia blisko niego
– zwraca głowę w kierunku źródła dźwięku np. głosu

W 7-12 miesiącu:
– słucha, gdy się do niego mówi
– rozumie proste słowa
– zwraca się w kierunku źródła dźwięku
– reaguje na swoje imię
– zwraca się w kierunku nazywanych osób/przedmiotów lub pokazuje je palcem
– gaworzy
– próbuje naśladować odgłosy zwierząt
– rozumie proste polecenia i zakazy

W 13-24 miesiącu:
– umie pokazywać części ciała
– rozumie proste polecenia i pytania
– lubi zabawy paluszkowe
– kołysze się w rytm muzyki
– próbuje składać po dwa słowa
– wypowiada od kilku do kilkudziesięciu słów

W 3-4 roku:
– słyszy, gdy woła się go z innego pokoju
– odpowiada na proste pytania
– używa zdań, które składają się z 4 lub więcej słów
– umie opowiedzieć co się wydarzyło
– słucha radia bądź telewizji na tym samym poziomie głośności co inny członkowie rodziny
– wypowiada się dość swobodnie, bez powtarzania słów/sylab

W 4-5 roku:
– z łatwością porozumiewa się z innymi
– słyszy i rozumie większość z tego o czym się mówi
– buduje zdania zawierające szczegółowe informacje, wypowiedzi na ogół poprawne gramatycznie
– wypowiada prawidłowo większość głosek

Jeżeli któreś z umiejętności opisanych w określonych przedziałach wiekowych powodują niepokój Rodzica lub wątpliwość rozwoju dziecka, należy zgłosić się do specjalisty.