Integracja sensoryczna w logopedii

SINasze zmysły dostarczają nam informacji z całego ciała i otoczenia wokół nas. W każdym momencie życia do naszego mózgu dopływa niezliczona ilość informacji, którą człowiek wykorzystuje do celowego i efektywnego działania.

Gdy informacje te płyną w sposób źle zorganizowany to funkcjonowanie naszego systemu nerwowego przypomina „korek komunikacyjny” co bardzo utrudnia codzienne życie. Wówczas mówimy o zaburzeniach w zakresie integracji sensorycznej (SI).

W logopedii mogą powodować m.in.:
– zaburzenia artykulacji,
– opóźnienia w rozwoju mowy,
– trudności w rozumieniu mowy,
– problemy z zapamiętywaniem elementów prozodycznych wypowiedzi, słów, wierszy, piosenek,
– problemy z aktualizacją wyrazów,
– wybiórczość pokarmową.

Warto zainteresować się konsultacją u terapeuty integracji sensorycznej w momencie, gdy u dziecka występują któreś z poniższych problemów:
– opóźniony rozwój mowy,
– wybiórcze jedzenie,
– nadmierna wrażliwość na dotyk, nagły ruch, dźwięki, bodźce wzrokowe; także gdy wrażliwość ta jest zbyt mała,
– poziom aktywności dziecka jest niepokojąco wysoki bądź niski,
– łatwo się rozprasza,
– często traci samokontrolę oraz ma trudności z uspokojeniem się,
– występują trudności emocjonalne i/lub w kontaktach społecznych,
– często upada, upuszcza przedmioty,
– nie umie wykonywać rozmaitych czynności (ubieranie, rysowanie, budowanie klocków),
– nie lubi być głaskane, przytulane, nie lubi mycia twarzy, czesania włosów, odmawia lepienia z plasteliny lub malowania palcami,
– krótkotrwała koncentracja,
– mylenie liter.

W powyższej liście została wymieniona tylko część z objawów zaburzonej integracji sensorycznej. Czy dzieci „wyrosną” z powyższych problemów? Nie. Te problemy będą „rosły” wraz z nimi rzutując na cały proces rozwoju mowy dziecka. Nie bagatelizujcie nawet niewielkich trudności, z którymi się boryka Wasze dziecko, żeby mogły rozwijać pełnię swoich potencjalnych możliwości.