Kangurowanie noworodka

Kangurowanie to nic innego jak kontakt dziecka z matką, ale również z ojcem „skóra do skóry”. Udowodniono badaniami naukowymi, że kangurowanie odnosi liczne korzyści zarówno dla dziecka jak i rodzica. Dzieci przedwcześnie urodzone dzięki kangurowaniu szybciej przybierają na wadze, osiągają prawidłowe napięcie mięśniowe, uzyskują lepszą regulację temperatury ciała.

Jakie są korzyści z kangurowania dla matki/ojca oraz dziecka?

Dla matki:

– lepsze obkurczanie macicy i zmniejszone krwawienie z powodu wydzielania dużych ilości oksytocyny,
– nauka rozpoznawania potrzeb noworodka i szybsze reagowanie w pierwszych dobach po porodzie (poczucie większej pewność w opiece nad dzieckiem),
– wzmocnienie poczucia odprężenia i szczęścia po porodzie, przypływ uczuć czułości i miłości w stosunku do dziecka,
– korzystny wpływ na karmienie piersią, w tym na prawidłowy przebieg laktacji oraz wyłączność i długość karmienia piersią.

Dla ojca:

– odciążenie matki dziecka :),
– zniwelowanie stresu związanego z porodem,
– budowanie więzi z dzieckiem,
– wzmocnienie poczucia bycia potrzebnym.

Dla dziecka:

– zmniejszenie poziomu hormonów stresowych bezpośrednio po urodzeniu jak i w pierwszych dobach związanego z narodzinami,
– możliwość realizowania przez dziecko naturalnej sekwencji instynktownych zachowań prowadzących do samodzielnego uchwycenia piersi,
– możliwość szybkiego pierwszego karmienia, dostarczającego dziecku energii, ułatwiającego wydalanie smółki i chroniącego przed infekcjami.

Doświadczenia podczas kontaktu skóra do skóry jakimi są poczucie bezpieczeństwa, bliskość, poznawanie wszystkimi zmysłami, budowanie więzi można przeżyć już po narodzinach dziecka. Przebieg pierwszych chwil w życiu przekłada się na psychofizyczną kondycję malucha oraz na dalsze jego lata życia ze względu na rozwinięty już w życiu płodowym dotyk, który jest doskonałym źródłem informacji o otaczającym dziecka świecie.