Logopeda – kto to taki? kim jest?

kim jest logopeda

 

Odpowiadając na pytanie tytułowe chciałabym pokazać jak szeroki jest zakres pracy logopedy i wskazać jej charakter.

Logopeda Ogólny
Zajmuje się:
– profilaktyką zaburzeń komunikacji,
– kształtowaniem i doskonaleniem mowy,
– diagnozowaniem zaburzeń komunikacji,
– usuwaniem pojawiających się zaburzeń mowy poprzez prowadzenie terapii,
– pomocą w różnych trudnościach w zakresie komunikacji językowej.

Logopeda Wczesnej Interwencji
Specjalista w zakresie:
– profilaktyki,
– wspomagania rozwoju mowy,
– zaburzeń żucia, gryzienia, połykania,
– zaburzeń odruchów orofacjalnych,

pracuje z małymi dziećmi:
– z grupy ryzyka okołoporodowego,
wcześniakami,
– o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju,
– z zespołami wad genetycznych.

Neurologopeda
Specjalista w zakresie:
– uszkodzeń obszaru mowy w mózgu np. w wyniku wypadku,
– zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym np. dyzartria, autyzm.

Balbutologopeda
Specjalista w zakresie:
– zaburzeń płynności mówienia, m.in. jąkanie, szybkie lub wolne tempo mówienia.

Surdologopeda
Specjalista w zakresie:
– zaburzeń mowy na tle uszkodzenia narządu słuchu różnego stopnia i o różnej etiologii,
– pracuje również z pacjentami niesłyszącymi.

Oligofrenologopeda
Specjalista w zakresie:
– pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim, np. osób z zespołem Downa.

Logopeda Artystyczny (Ortoepik)
Specjalista w zakresie:
– kultury żywego słowa,
– techniki mówienia,
– budowania i interpretowania tekstów.

Gerontologopeda
Specjalista w zakresie:
– zaburzeń komunikacji językowej u osób starszych o wielorakiej etiologii.

Onkologopeda
Specjalista w zakresie:
– wszelkich skutków o podłożu nowotworowych, np. z osobami po usunięciu krtani.

Glottodydaktyk
Specjalista w zakresie:
– dysleksji,
– dysortografii,
– dysgrafii.

W związku z powyższym, jeżeli zajdzie potrzeba logopeda ma do zaoferowania wielokierunkową pomoc, z której warto korzystać.