Pytania i odpowiedzi

  1. Kiedy mówimy o początku rozwoju mowy?

Początek rozwoju mowy trwa tak jak dojrzewanie każdej funkcji, czyli od poczęcia. Rozwijają się wówczas podstawowe organy odpowiadające za nadawanie i odbieranie mowy (aparat mowy).

  1. Dlaczego moje dziecko nie mówi, tak jak jego rówieśnicy?

Zamieńmy rady innych: „nie martw się, wyrośnie/ ma czas” na poszukiwanie informacji: „niepokoi Cię.., może warto skonsultować się z…”, ponieważ może być to spowodowane różnymi czynnikami.

  1. Czy oglądanie telewizji uczy moje dziecko mowy?

Oglądanie telewizji powoduje intensywną pracę prawej półkuli mózgu. W lewej półkuli mózgu znajduje się ośrodek mowy. Rozwój mowy w tym wypadku zostaje zahamowany niżeli stymulowany, w rezultacie uniemożliwiając naukę mowy.

  1. Jak podczas zabawy rozwijać mowę?

Zabawy językowe, wspólne czytanie, śpiewanie, rysowanie, puzzle i inne sprzyjające przyswajaniu języka. Poza tym trening narządów mowy i toru oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego.

  1. Kiedy będą efekty terapii?

Efekty terapii na pewno będą zależały od intensywności prowadzonych zajęć, rodzaju nieprawidłowości oraz każdego dziecka z osobna (jego potencjału i ograniczeń). Żaden logopeda nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zbyt duża liczba czynników ma na to wpływ.

  1. Czy zaburzenia mowy są dziedziczne?

Zaburzenia mowy nie są dziedziczne. Każde dziecko w takim przypadku ma większe predyspozycje do wystąpienia tej samej wady wymowy (tutaj również aspekt środowiskowy) lub zaburzenia, w związku z czym wiedząc o tym warto skonsultować z logopedą przebieg rozwoju dziecka.

  1. Czy wędzidełko trzeba podcinać czy można rozciągnąć?

Skrócone wędzidełka powodują trudności w m.in. karmieniu. Wędzidełka nie da się rozciągnąć, dlatego jeśli zostało stwierdzone skrócenie należy być pod opieką logopedy, który pokieruje pacjenta i rodzinę w procesie terapeutycznym.

  1. Czy rodzaj smoczka ma znaczenie?

Na rynku można spotkać różne rodzaje smoczków uspokajaczy oraz butelek ze smoczkiem. Każdy z nich różni się kształtem, tworzywem z jakiego zostały wykonane. Smoczki powinny być dobrane do wieku dziecka, jego ograniczeń (o ile takie występują) oraz odpowiednio stymulując pracę narządów artykulacyjnych.

  1. Kiedy należy pożegnać się ze smoczkiem?

Gdy mama karmi swoja pociechę piersią, butelka ze smoczkiem może być pominięta, jednak gdy jest ona niejako zamiennikiem pierwotnego sposobu karmienia warto pożegnać się z butelką kiedy dziecko zdobędzie kolejne kamienie milowe.

  1. Do kiedy karmić piersią?

Nie ma ram dotyczących długości karmienia piersią. Zależy to od decyzji matki i dziecka.