Gest wskazywania palcem

Minęło 9 miesięcy życia malucha i pojawia się etap rozwoju, który nazywany jest przez specjalistów rewolucją. Dlaczego rewolucją? W tym czasie zaobserwować można ogromne zmiany w sposobie komunikowania się przez dziecko. Działa intencjonalnie, naśladuje, podąża za wzrokiem lub wskazaniem dorosłego, kieruje uwagą dorosłego za pomocą gestu wskazywania palcem. Ta forma komunikacji jest:

 1. Prośbą: „Daj mi to.
  Pierwszym gestem jest reakcja na wyciągniętą dłoń jako komunikat dziecka do rodzica czy rodzica do dziecka. Dziecko rozumie, że potrafimy mu pomóc w zdobyciu czegoś, na czym mu zależy. Może być też rozumiane jako prośba „chce jeszcze” wskazując palcem przykładowo na daną zabawkę.
 2. Pytaniem: „Co to jest?”
  Dziecko wskazując palcem w kierunku przedmiotu pyta nas „co to?”. Maluch uczy się nazw poszczególnych przedmiotów i rozumienia sytuacji.
 3. Odpowiedzią: „To jest..”, „Proszę.
  Nazywamy przedmioty, opisujemy wskazane sytuacje ucząc dziecko języka. Ponadto ma ono możliwość odpowiedzi na nasze pytanie czy prośbę.
 4. Zwróceniem uwagi: „Zobacz..”
  Wychodzi wówczas, gdy mamy kontakt z dzieckiem. Maluch wskazując na interesujący je przedmiot, sytuacje dzieli się z nami zainteresowaniem.

Dziecko nie mówi, ale gestem wskazywania palcem komunikuje się z nami: Mamo/Tato co to? Mamo/Tato popatrz! Mamo/Tato daj mi.