Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

dziennik ustawWiele Rodziców martwi się o kwestie finansowe zajęć terapeutycznych dla swoich pociech, zwłaszcza, gdy opieka terapeutyczna wymaga oddziaływań wielu specjalistów i może trwać miesiącami, a nawet latami.

Czym jest opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju?

Opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju otrzymują dzieciaki od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zakres oddziaływań dotyczy również rodziny dziecka.

Jak to wygląda w praktyce?

W zależności od zdiagnozowanych deficytów rozwojowych dziecka obejmuje się go opieką poszczególnych specjalistów. Zgodnie z przepisami w skład zespołu wchodzą: logopeda, pedagog, psycholog oraz inni nie wymienieni posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju. Zajęcia w ramach powyższej opinii organizuje się w wymiarze od 4-8 godzin w miesiącu w zależności od potrzeb. Miesięczny wymiar godzin zajęć ustala dyrektor podmiotu.

Gdzie można uzyskać opinię?

Niezbędnym dokumentem kwalifikującym dziecko do tego typu zajęć jest wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną opinia. W momencie, gdy obserwuje się w rozwoju malucha niepokojące objawy, warto udać się do Poradni w swoim mieście bądź gminie (bez skierowania od lekarza). Specjaliści dokonają oceny rozwoju stwierdzając czy odbiega on od normy czy nie oraz zadecydują czy dziecko wymaga objęcia go opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Po otrzymaniu dokumentu Rodzic ma możliwość zgłoszenia się do wybranej przez siebie placówki w celu wdrożenia terapii dziecka.

Od dnia 1 lutego 2017 r. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy zmienianej w art. 15, mogą wydawać wyłącznie zespoły opiniujące działające w Publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

W momencie, gdy u dziecka wyrówna się stwierdzone deficyty, Rodzice mają możliwość wypisania go z zajęć w ramach opinii, jednak do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, przysługuje mu prawo ponownego zapisania się na zajęcia.

Zachęcam do korzystania oraz informowania innych Rodziców o tej formie pomocy, gdyż niesie ona za sobą wiele korzyści. Po więcej informacji odsyłam do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dn. 24 sierpnia 2017 roku bądź do kontaktu lub komentowania.